Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser
Dit bericht is gesloten.

Kalender#216

Kan er op het ledenportaal, onder ‘Algemeen’, ook een snelkoppeling voorzien worden naar een kalender waar de leden dan een overzicht zien van alle geplande clubactiviteiten (waar ze zich dan ook kunnen voor zinschrijven)?

een jaar geleden
Samengevoegd in Kalender#72
een jaar geleden