Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Aanwezigheidslijst#42

De mogelijkheid voorzien om een soort activiteit aan te maken waar je alle leden automatisch in hebt staan en zelf kan aanvinken wie wel of niet aanwezig is. Dit is handig om vervolgens een aanwezigheidslijst te kunnen exporteren. Nu kunnen enkel de ouders/voogd hun kinderen inschrijven, maar als leiding heb je hier geen invloed op?

2 jaar geleden

Binnen gekomen idee: Mogelijkheid dat leden via bv. een QR-code of de app zelf hun aanwezigheid doorgeven

2 jaar geleden
2

Suggestie: Mogelijkheid om wekelijkse aanwezigheden bij te houden aan de hand van jaarkalender

een jaar geleden
A

Suggestie: ook een optie zodat ouders op voorhand kunnen verwittigen dat hun kind niet aanwezig zal zijn, of dat als de leiding hier reeds zelf van op de hoogte is, ze op voorhand kunnen aanduiden dat dit lid niet aanwezig zal zijn.

6 maanden geleden