Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser
Dit bericht is gesloten.

niet betaalde inschrijvingen kunnen selecteren en mailen#97

de inschrijvingen die nog niet betaald zijn via overschrijving kunnen selecteren en vlot mailen door te selecteren.

2 jaar geleden
Samengevoegd in Manuele reminder voor een betaling#27
2 jaar geleden

In #27 gaan we dit ook mogelijk maken, daarom voeg ik het even samen :)

2 jaar geleden